DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ

09.01.2024 12:04

Leden - důležitý měsíc ohledně problematiky – DAŇ Z NEMOVITOSTI.

 

Pokud jste v roce 2023 nabyli, prodali, darovali, případně dostavěli nemovitost na území ČR je pro vás leden 2024 důležitý.

Pokud jste v roce 2023 nově nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku, máte povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí. Termín pro podání je do 31.1.2024.

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí musíte podat na územní pracoviště krajského finančního úřadu, na jehož území se nemovitá věc nachází. V případě, že máte nemovité věci ve více krajích, podáváte více daňových přiznání.

Možností jak daňové přiznání vyplnit a podat je více, např.:

  • je možné využít elektronický formulář na Daňovém portálu
  • listinné formuláře je možné odevzdat na všech územních pracovištích finančního úřadu

Daň z nemovitých věcí musí většina lidí zaplatit do 31. května 2024.

Výše zmíněné údaje většina zákazníku zná nebo alespoň tuší, ale o povinnost  Odhlášení od daně z nemovitých věcí při prodeji či darování, již málokdo tuší.

Zákon o dani z nemovitých věcí č. 338/1992 Sb., část šestá  - SPRÁVA DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ,  § 13a, odstavec 9 říká:

Ztratil-li ten, kdo byl poplatníkem daně z nemovitých věcí, postavení poplatníka proto, že v průběhu zdaňovacího období se změnila vlastnická nebo jiná práva ke všem nemovitým věcem v územním obvodu téhož správce daně, které u něho podléhaly dani z nemovitých věcí, nebo tyto nemovité věci zanikly, je povinen oznámit tuto skutečnost správci daně nejpozději do 31. ledna následujícího zdaňovacího období.

Termín pro podání je stejný, tj. do 31.1.2024.

Způsob podání je také stejný, buď elektronicky Na portálu Finanční správy nebo dopisem nebo osobním podáním.

Zákon nestanovuje formu, takže formulář, tiskopis ani forma nejsou dané. Proto postačí prostá forma oznámení o tom, že nemovitost již nevlastníte a nejste již poplatníkem daně z nemovitostí. V oznámení je důležité správně označit sebe i nemovitost.

Všechny tyto informace se snažíme našim klientům v lednu připomínat, případně s podáním pomáhat.

 

—————

Zpět