Služby geodeta

Dalšími naši spolupracovníky jsou dvě geodetické kanceláře, které  zajistí veškeré geodetické práce, souvisejícími s prodejem Vaši nemovitosti, zejména:
zajištění výpisu a informací z katastru nemovitostí
geometrické plány pro  rozdělení pozemku
geometrické  plány pro zaměření novostavby, přístavby
geometrické  plány pro zaměření rozestavěné stavby
geometrické práce  pro  věcná břemena
věcná břemena
vytyčení hranic  pozemků
digitalizace  grafických podkladů