Služby znalce- odhadce

Úzce spolupracujeme se znalcem ekonomiky, cen a odhadů nemovitostí, který nabízí

znalecké posudky o ceně nemovitostí, stanovení ceny vyhláškové  v různých  časových obdobích dle aktuálně platných oceňovacích  předpisů
stanovení obvyklé (obecné tržní, obchodovatelné) ceny nemovitosti  pro:
hypoteční úvěrování fyzických i právnických  osob
úvěry ze stavebního spoření
bankovní zástavy
oceňování  pro veřejné dražby – zákon č. 26/2000 Sb.
oceňování  pro konkurz a vyrovnání – zákon č.328/91 Sb. ve znění násl. předpisů
oceňování pro exekuce –  zákon č. 120/2001 Sb.
oceňování pohledávek
oceňování  věcných břemen